789bet life bấm vào để nhập

Thứ Tư, 8/2/2023 | 16:40 GMT +7

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2022; TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023 TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ theo kế hoạch số 272/KH-UBND ngày 21/11/2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh về chương trình nghệ thuật phục vụ Hội nghị tổng kết công tác thi đua; khen thưởng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 tỉnh Quảng Ninh. Trung tâm Thực hành Dịch vụ Du lịch Nghệ thuật kết hợp cùng […]

Căn cứ theo kế hoạch số 272/KH-UBND ngày 21/11/2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh về chương trình nghệ thuật phục vụ Hội nghị tổng kết công tác thi đua; khen thưởng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 tỉnh Quảng Ninh. Trung tâm Thực hành Dịch vụ Du lịch Nghệ thuật kết hợp cùng khoa Nghệ thuật, khoa Văn hóa 789bet life dàn dựng và biểu diễn. Chương trình diễn ra thành công và rực rỡ.

BÌNH LUẬN