789bet life bấm vào để nhập

Thứ Năm, 25/5/2023 | 15:56 GMT +7

Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng lí luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa III, năm 2023

Sáng 25/5/2023, tại Hội trường tầng 1 nhà B, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp Tỉnh tổ chức Khai giảng Lớp Bồi dưỡng lí luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa III, năm 2023 cho 60 đoàn viên, sinh viên ưu tú thuộc Đảng bộ 789bet life .

Tham dự Lễ khai giảng có đồng chí Lê Mạnh Cường (Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh); Đồng chí Nguyễn Xuân Giao (Uỷ viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh); Đồng chí Phạm Thị An Linh (Uỷ viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh). Về phía Đảng bộ 789bet life có đồng chí Trần Trung Vỹ (Uỷ viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng bộ 789bet life ), các đồng chí thuộc Văn phòng Đảng ủy cùng toàn thể 60 quần chúng ưu tú là thành viên Lớp Bồi dưỡng.

Quang cảnh Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng lí luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa III, năm 2023

Đây là Hoạt động chính trị quan trọng nằm trong Kế hoạch công tác giáo dục lí luận chính trị của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh năm 2023; với mục đích giới thiệu cho quần chúng ưu tú có nguyện vọng gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam, hiểu được những vấn đề cơ bản về quá trình hình thành, phát triển, cũng như những thành tựu và truyền thống của Đảng; về Cương lĩnh, Điều lệ Đảng; về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Những điều kiện, phương hướng phấn đấu cá nhân. Trên cơ sở đó, quần chúng sẽ tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, Lớp bồi dưỡng cũng nằm trong chuỗi các hoạt động thi đua hướng tới Kỉ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023).

Đồng chí Lê Mạnh Cường (Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh) phát biểu Khai mạc Lớp Bồi dưỡng

Lớp bồi dưỡng sẽ diễn ra trong 05 ngày, từ ngày 25/5/2023 đến ngày 29/5/2023.

Trong thời gian 5 ngày, các học viên được tiếp thu và nghiên cứu các chuyên đề: Khái lược lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng trên mạng xã hội…

Các thành viên Lớp Bồi dưỡng chụp ảnh cùng BTV Đoàn 789bet life

Trung Dũng

BÌNH LUẬN