789bet life bấm vào để nhập

Thứ Sáu, 3/3/2023 | 17:04 GMT +7

Cơ hội việc làm ngành Quản trị kinh doanh

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Cơ hội việc làm:

  • Làm việc ở nhiều bộ phận khác nhau tại các tập đoàn và công ty như: bộ phận kinh doanh, bộ phận quản lý sản xuất, bộ phận tiếp thị marketing, bộ phận hỗ trợ – giao dịch khách hàng của các công ty, tập đoàn về tài chính, chứng khoán… với vị trí trưởng phòng, chuyên viên, thư ký và nhiều vị trí công việc quản lý khác;
  • Có khả năng trở thành CEO quản trị, giám đốc điều hành doanh nghiệp, tự khởi nghiệp, chuyên gia đàm phán thương mại, chuyên gia xây dựng kế hoạch kinh doanh, chiến lược kinh doanh…;
  • Tự thành lập và điều hành công ty riêng.

BÌNH LUẬN