789bet life bấm vào để nhập

Thứ Sáu, 3/3/2023 | 16:48 GMT +7

Cơ hội việc làm ngành KHMT, CNTT

NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH và NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Cơ hội việc làm:

 • Cơ quan quản lý Nhà nước: Chuyên viên tại Sở, Ban, Ngành, cơ quan hành chính;
 • Tại Công ty công nghệ thông tin như (Microsoft, Viettel, FPT, VNPT..); các cơ quan, doanh nghiệp mọi lĩnh vực (truyền thông, website, an ninh mạng…):
  • Lập trình viên;
  • Trưởng nhóm phát triển phần mềm;
  • Nhân viên tư vấn khách hàng trong các công ty cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến máy tính và công nghệ thông tin;
  • Nhân viên quản trị và bảo trì hệ thống;
  • Quản trị viên mạng máy tính;
  • Nhân viên tin học trong các cơ quan, doanh nghiệp;
 • Sinh viên có cơ hội học thêm bằng đại học kỹ thuật thứ hai hoặc học tập nâng cao lên trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ngành Khoa học máy tính, Công nghệ Thông tin, Công nghệ Phần mềm, Hệ thống Thông tin, Truyền thông và Mạng máy tính…

BÌNH LUẬN