789bet life bấm vào để nhập

Thứ Sáu, 5/6/2020 | 15:16 GMT +7

Triển khai Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025

Các đơn vị đang nỗ lực triển khai thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả theo tinh thần Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 nhằm bảo đảm nhiệm vụ cung cấp điện và an ninh năng lượng quốc gia trong những năm tới.

Toàn văn Chỉ thị tại đây

Hiện nay tiết kiệm điện là giải pháp quan trọng để bảo đảm cung cấp điện trong giai đoạn tới đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu tăng trưởng phụ tải ngày càng tăng cao.

Nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025,789bet life sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh các chương trình truyền thông về tiết kiệm điện, phát triển điện mặt trời áp mái, dịch vụ năng lượng (ESCO), chương trình điều chỉnh phụ tải…

 

 

BÌNH LUẬN