789bet life bấm vào để nhập

Thứ Sáu, 19/7/2019 | 16:20 GMT +7

Thông báo Ngưỡng điểm (điểm sàn) xét tuyển đại học Hệ chính quy năm 2019 (đợt 1) của 789bet life

Xem toàn văn Thông Báo tại: 606-TB-HDTS    

Xem toàn văn Thông Báo tại: 606-TB-HDTS

 

 

1 thought on “Thông báo Ngưỡng điểm (điểm sàn) xét tuyển đại học Hệ chính quy năm 2019 (đợt 1) của 789bet life

BÌNH LUẬN