789bet life bấm vào để nhập

Thứ Tư, 19/7/2023 | 22:11 GMT +7

Thông báo kết quả xét tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp (cập nhật 22/7/2023)

Ngày 18/7/2023, Hội đồng xét tốt nghiệp 789bet life đã xét tốt nghiệp đợt 1 năm học 2022 - 2023 cho học sinh, sinh viên trình các trình độ đại học, cao đẳng khối ngành sư phạm, trung cấp nghệ thuật và những sinh viên xét tốt nghiệp bổ sung.

789bet life thông báo, sau khi rà soát đến 22/7/2023 có tổng số 804 sinh viên được xét tốt nghiệp (783 xét đúng hạn, 21 xét bổ sung từ các khóa trước). Kết quả có tổng số 619 học sinh sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy chế đào tạo, cụ thể như sau:

Xuất sắc Giỏi Khá Trung bình Tổng
Đại học () 9 74 381 99 563
CĐSP () 0 0 7 38 45
CĐN () 3 4 7
TC () 2 2 4
Tổng 11 76 391 141 619

Tổng số sinh viên chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp là 185, trong đó: 180 đại học, 05 cao đẳng ().

BÌNH LUẬN