789bet life bấm vào để nhập

Thứ Năm, 6/4/2023 | 16:29 GMT +7

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2023

Thực hiện Luật phòng chống tham nhũng năm 2018, Kế hoạch số 11/kh-UBND ngày 18/1/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng chống tham nhũng năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn […]

Thực hiện Luật phòng chống tham nhũng năm 2018, Kế hoạch số 11/kh-UBND ngày 18/1/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng chống tham nhũng năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Xem toàn văn kế hoạch TẠI ĐÂY

BÌNH LUẬN