789bet life bấm vào để nhập

Thứ Năm, 13/4/2023 | 10:21 GMT +7

Kế hoạch hưởng ứng Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX, năm 2022 – 2023

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-BTC ngày 18/01/2023 của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX, năm 2022 - 2023; Căn cứ Kế hoạch số 05/KH-BTC ngày 18/01/2023 của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh về Kế hoạch tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX, năm 2022 - 2023; 789bet life xây dựng Kế hoạch Số 76/KH-ĐHHL ngày 31/01/2023, hưởng ứng Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX, năm 2022 - 2023.

Nhằm phát động hưởng ứng phong trào nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật nhằm khai thác, phát huy tiềm năng lao động sáng tạo của giảng viên, sinh viên, học sinh 789bet life ; tuyển chọn các mô hình, sản phẩm, giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp, giải pháp ứng dụng tiến bộ kĩ thuật, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ đời sống, sản xuất, kinh tế, văn hoá – xã hội, khoa học – công nghệ, giáo dục… (gọi chung là đề tài, giải pháp) có tính mới, tính sáng tạo và hiệu quả để gửi tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX, năm 2022-2023; đồng thời tuyên truyền, quảng bá và khẳng định thương hiệu 789bet life với xã hội; 789bet life đã xây dựng Kế hoạch hưởng ứng Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX, năm 2022 – 2023.

Để tổ chức vòng sơ loại của 789bet life , tác giả/nhóm tác giả có đề tài, giải pháp vui lòng gửi hồ sơ dự thi về phòng Hợp tác quốc tế & Quản lý khoa học qua địa chỉ email: [email protected].

Thời gian nộp hồ sơ vòng sơ loại của Trường ĐHHL: trước ngày 31/5/2023.

Sau khi qua vòng sơ loại và có xác nhận của nhà trường, tác giả/nhóm tác giả gửi hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin hội thi tại địa chỉ:

Thời gian nộp hồ sơ dự thi: trước ngày 15/6/2023.

Thông tin chi tiết xem .

(Vũ Thị Thu Hương – Phòng HTQT-QLKH)

BÌNH LUẬN