789bet life bấm vào để nhập

Thứ Năm, 22/9/2022 | 18:10 GMT +7

SINH VIÊN LỚP ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VĂN HÓA K4 HOÀN THÀNH BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP LẦN 1 NĂM HỌC 2021 – 2022

Ngày 10/09/2022, Hội đồng đánh giá của khoa Văn hóa, 789bet life đã tổ chức chấm báo cáo thực tập lần 1 cho sinh viên khóa 5 ngành Quản lí văn hóa. Tổng số 30 sinh viên lớp Đại học QLVH K5 đã được tham gia thực tập lần 1 tại 10 […]

Ngày 10/09/2022, Hội đồng đánh giá của khoa Văn hóa, 789bet life đã tổ chức chấm báo cáo thực tập lần 1 cho sinh viên khóa 5 ngành Quản lí văn hóa.

Tổng số 30 sinh viên lớp Đại học QLVH K5 đã được tham gia thực tập lần 1 tại 10 cơ sở, chủ yếu là Sở Văn hóa – Thể thao và các phòng Văn hóa – Thông tin thuộc các huyện/thị trong tỉnh Quảng Ninh.

Qua 4 tuần thực tập, tất cả sinh viên đã được tiếp cận và tham gia trực tiếp vào các công việc, cũng như các chương trình, hoạt động đang triển khai ở các đơn vị thực tập. Tại buổi báo cáo, sinh viên đã trình bày trước Hội đồng chấm thực tập bằng các đề tài với các cách tiếp cận khác nhau về ngành Quản lí Văn hóa. Bên cạnh đó, sinh viên cũng mạnh dạn trình bày những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực tập cũng như nêu lên các đề xuất của bản thân cho kì thực tập tốt nghiệp sắp tới.

Buổi báo cáo cũng là dịp để giảng viên  khoa Văn hóa giải đáp thắc mắc, củng cố lại các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho sinh viên. Các thành viên Hội đồng đánh giá cao kết quả mà các em đã thu được từ kì thực tập lần 1 này. Kết quả từ sổ nhật ký thực tập cùng các đề tài báo cáo cho thấy sinh viên làm nghiêm túc và chủ động nghiên cứu, học hỏi. Bên cạnh đó, các đơn vị tiếp nhận thực tập cũng đều đánh giá sinh viên Đại học Hạ Long có ý thức tốt, năng động, sáng tạo và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Kết quả sinh viên khóa 5 khoa Văn hóa đạt được là một tín hiệu đáng mừng cho thấy các em đã thích ứng với môi trường làm việc chuyên nghiệp. Lần thực tập tốt nghiệp sắp tới sẽ là cơ hội để các em tiếp tục phát huy kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghệ nghiệp để tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho bản thân sau khi tốt nghiệp.

Hình ảnh tại buổi báo cáo thực tập của sinh viên Đại học Quản lí văn hóa K5 (2019 – 2023):

Tổ đánh giá báo cáo 1

Tổ đánh giá báo cáo 2

Lưu Hòa

BÌNH LUẬN