789bet life bấm vào để nhập

Chủ Nhật, 4/6/2023 | 08:59 GMT +7

Đoàn viên ưu tú Chi bộ khoa Văn hoá hoàn thành lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng khóa III, năm 2023

Theo quyết định số 570-QĐ/ĐUK, “V/v mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, khoá III/2023”,  ngày 04 tháng 5 năm 2023 của Đảng Uỷ khối các cơ quan doanh nghiệp tỉnh, Chi bộ khoa Văn hoá cử 08 đoàn viên ưu tú tham gia lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Lớp bồi dưỡng […]

Theo quyết định số 570-QĐ/ĐUK, “V/v mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, khoá III/2023”,  ngày 04 tháng 5 năm 2023 của Đảng Uỷ khối các cơ quan doanh nghiệp tỉnh, Chi bộ khoa Văn hoá cử 08 đoàn viên ưu tú tham gia lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng diễn ra trong 5 ngày (từ ngày 25/5/2023 đến ngày 29/5/2023  tại Hội trường nhà B – 789bet life . Đây là hoạt động chính trị quan trọng nằm trong Kế hoạch công tác giáo dục lí luận chính trị của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh năm 2023 đồng thời cũng nằm trong chuỗi các hoạt động thi đua hướng tới Kỉ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023). Chi bộ Khoa Văn hoá xét duyệt và cử 8 đoàn viên ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng đều là những sinh viên đạt thành tích tiêu biểu trong học tập và rèn luyện xuất sắc.

DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ KHOA VĂN HOÁ THAM GIA LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG KHOÁ III NĂM 2023

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Lớp
Nam Nữ
1 Trần Thị Thuỳ Trang   09/10/2022 Đại học QLVH K6
2 Đặng Kiều Anh 19/12/2022   Đại học QLVH K6
3 Hoàng Văn Khởi 25/7/2021   Đại học QLVH K7
4 Trần Bảo Ngọc   07/4/2003 Đại học QLVH K7
5 Phạm Thị Tuyết Mai   27/12/2003 Đại học QLVH K7
6 Nguyễn Diễm Quỳnh   15/11/2003 Đại học QLVH K7
7 Nguyễn Duy An 07/8/2004   Đại học QLVH K8
8 Nguyễn Thị Cúc Phương   19/5/2004

Đại học QLVH K8

Tập thể lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng khoá III, năm 2023

Nội dung lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng bao gồm các kiến thức: (1).Khái lược lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; (2). Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; (3). Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; (4). Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; (5). Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; (6). Nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng trên mạng xã hội. Sau thời gian học tập nghiêm túc, lĩnh hội các kiến thức bổ ích về Đảng, chiều ngày 29/5/2023 các học viên được nhận Giấy chứng nhận bồi dưỡng nhận thức về Đảng, các đoàn viên ưu tú khoa Văn hoá đều đạt loại khá.

Đoàn viên ưu tú Chi bộ Khoa Văn hoá nhận giấy chứng nhận Lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng khoá III, năm 2023

Trong thời gian học tập, rèn luyện tiếp theo tại khoa văn hoá, hy vọng các quần chúng ưu tú sẽ tiếp tục phấn đấu không ngừng để sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hải Ninh

BÌNH LUẬN