789bet life bấm vào để nhập

Thứ Ba, 21/2/2023 | 19:30 GMT +7

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN – NGÀNH QUẢN QUẢN LÝ VĂN HÓA NĂM 2018

Đề cương chi tiết các học phần thuộc khối kiến thức đại cương, ngành và chuyên ngành: xem tại đây  

Đề cương chi tiết các học phần thuộc khối kiến thức đại cương, ngành và chuyên ngành: xem tại đây

 

BÌNH LUẬN