789bet life bấm vào để nhập

Thứ Tư, 26/7/2023 | 09:31 GMT +7

Đại học Quản lý văn hoá K6 (2020-2024) hoàn thành báo cáo thực tập nghề nghiệp 1

Sáng ngày 10 tháng 7 năm 2023, Khoa Văn hoá tổ chức buổi đánh giá nghiệm thu kết quả báo cáo thực tập nghề nghiệp 1 đối với 56 sinh viên lớp ĐH QLVH K6 tại hai phòng học 301-302, cơ sở 2A, 789bet life . Căn cứ vào kế hoạch năm học […]

Sáng ngày 10 tháng 7 năm 2023, Khoa Văn hoá tổ chức buổi đánh giá nghiệm thu kết quả báo cáo thực tập nghề nghiệp 1 đối với 56 sinh viên lớp ĐH QLVH K6 tại hai phòng học 301-302, cơ sở 2A, 789bet life .

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2022-2023, Ban chủ nhiệm khoa đã lập kế hoạch và liên hệ với 23 đơn vị thực tập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh bao gồm các đơn vị: 5 Ban quản lý di tích Quốc gia đặc biệt, Sở Văn hoá – Thể thao Tỉnh Quảng Ninh, 10 Phòng Văn hoá – Thông tin; 7 Trung tâm truyền thông văn hoá các thành phố, huyện; …giới thiệu, kết nối 56  sinh viên đến thực tập tại đơn vị cơ sở.

Trong thời gian một tháng thực tập nghề nghiệp (từ ngày 5/6 đến ngày 3/7/2023), 56 sinh viên lớp Đại học QLVH K6 hoàn thành báo cáo thực tập dưới sự hướng dẫn tận tình của đơn vị thực tập và đều đạt kết quả xuất sắc. Hội đồng đánh giá báo cáo thực tập nghề nghiệp 1 là một dịp để các bạn sinh viên trình bày tóm tắt kết quả theo đề tài nghiên cứu liên quan đến chuyên ngành đã được đào tạo tại khoa Văn hoá. Đồng thời, sinh viên có thể đề xuất, kiến nghị liên quan đến kiến thức, kỹ năng giữa học tập và thực tập, thực tế tại đơn vị cơ sở. Qua đó, hội đồng đánh giá  lắng nghe, chia sẻ, góp ý đối với đề tài sinh viên thực hiện và có những căn cứ đề xuất, điều chỉnh nội dung, chương trình đào tạo để phù hợp hơn, linh hoạt hơn trong  việc xây dựng các kế hoạch và liên hệ sinh viên về thực tập tại cơ sở hiệu quả hơn.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, hội đồng đánh giá báo cáo thực tập nghề nghiệp 1 lớp Đại học Quản lý Văn hoá K6 hoàn thành với kết quả đạt loại giỏi trở lên. Sinh viên tiếp thu ý kiến của hội đồng, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện nộp Báo cáo hoàn chỉnh về Khoa Văn hoá, Phòng Đào tạo, 789bet life .

ĐHQLVH K6 báo cáo thành công kết quả đề tài thực tập nghề nghiệp 1( năm học 2022-2023)

Ngô Hải Ninh

BÌNH LUẬN