789bet life bấm vào để nhập

Thứ Bảy, 23/5/2020 | 05:27 GMT +7

Sinh viên khoa Văn hoá bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2019-2020

Ngày 21 tháng 5 năm 2020, tại phòng họp tầng 2, cơ sở 1 – 789bet life , Hội đồng khoa học đã tiến hành nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu phương thức quản lí nhà nước tại khu di tích chiến thắng Bạch Đằng năm 1288” do sinh viên Phạm Thị Thu […]

Ngày 21 tháng 5 năm 2020, tại phòng họp tầng 2, cơ sở 1 – 789bet life , Hội đồng khoa học đã tiến hành nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu phương thức quản lí nhà nước tại khu di tích chiến thắng Bạch Đằng năm 1288” do sinh viên Phạm Thị Thu Trang, lớp Đại học QLVH K2 (khoá 2016-2020) làm chủ nhiệm đề tài, giảng viên: Ths Hạp Thu Hà hướng dẫn.

Theo quyết định số 290/QĐ-ĐHHL, ngày 11 tháng 5 năm 2020, Hội đồng nghiệm thu gồm có: TS. Hoàng Thị Thu Giang, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng; TS.Ngô Hải Ninh, Phản biện 1; Ths Nguyễn Duy Cường– Phó phòng Công tác HSSV, Phản biện 2;  Ths Đinh Thị Tuyết – Trung tâm Khoa học và Công nghệ, Ủy viên; Ths. Nguyễn Thị Xứng– Phòng HTQT&QLKH, Thư ký Hội đồng.
Sinh viên Phạm Thị Thu Trang báo cáo trước Hội đồng các nội dung chính trong đề tài gồm: Hệ thống hoá cơ sở lí luận về quản lý nhà nước về di tích lịch sử; Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước tại Khu di tích chiến thắng Bạch Đằng năm 1288…Từ đó, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phương thức quản lý tại khu di tích chiến thắng Bạch Đằng năm 1288.

Tại buổi nghiệm thu, sinh viên và giảng viên hướng dẫn được nghe nhiều ý kiến góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng. Các thành viên trong Hội đồng đều đánh giá đây là đề tài khó, sự thành công của đề tài sẽ mở ra hướng đi mới trong triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu cấp trường của sinh viên trong lĩnh vực khoa học xã hội – nhân văn. Đề tài được đánh giá cao khi sinh viên đã chỉ ra được thực trạng, tồn tại, hạn chế của bộ máy quản lí nhà nước tại khu di tích cấp quốc gia đặc biệt này. Để đề tài hoàn thiện hơn, Hội đồng cũng yêu cầu sinh viên và nhóm nghiên cứu cần đưa ra các giải pháp cụ thể hơn, phù hợp với việc nâng cao hiệu quả quản lí nhà nước tại khu di tích chiến thắng Bạch Đằng năm 1288.
Với kết quả trên, đề tài được Hội đồng nghiệm thu bỏ phiếu, đánh giá đạtloại: Khá

 Lưu Thị Thanh Hoà

BÌNH LUẬN