789bet life bấm vào để nhập

Chủ Nhật, 4/6/2023 | 09:00 GMT +7

Lớp Đại học Quản lý văn hoá K5 (2019-2023) hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp

Sáng ngày 15 tháng 4 năm 2023, Khoa Văn hoá đã tổ chức buổi đánh giá báo cáo kết quả thực tập tốt nghiệp đối với lớp ĐH QLVH K5 tại hai phòng học 303-304, cơ sở 2A, 789bet life . Tập thể lớp ĐHQLVH K5 báo cáo thành công kết quả đề […]

Sáng ngày 15 tháng 4 năm 2023, Khoa Văn hoá đã tổ chức buổi đánh giá báo cáo kết quả thực tập tốt nghiệp đối với lớp ĐH QLVH K5 tại hai phòng học 303-304, cơ sở 2A, 789bet life .

Tập thể lớp ĐHQLVH K5 báo cáo thành công kết quả đề tài Thực tập 2

Năm học 2022-2023 là năm học cuối cùng trong khoá đào tạo đối với lớp ĐHQLVH K5, theo kế hoạch năm học, Ban chủ nhiệm khoa đã lập kế hoạch và liên hệ với 14 đơn vị thực tập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh bao gồm các đơn vị là các Ban quản lý di tích Quốc gia đặc biệt, Trung tâm Truyền thông – Văn hoá, Công ty dịch vụ du lịch, công ty tổ chức sự kiện…giới thiệu, kết nối 29  sinh viên đến đơn vị thực tập.

Trong thời gian 2 tháng thực tập nghề nghiệp, 29 sinh viên lớp Đại học QLVH K5 hoàn thành báo cáo thực tập dưới sự hướng dẫn của đơn vị thực tập và đều đạt kết quả xuất sắc. Hội đồng đánh giá báo cáo thực tập 2 là một dịp để các bạn sinh viên trình bày tóm tắt kết quả theo đề tài nghiên cứu liên quan đến chuyên ngành đã được đào tạo tại khoa Văn hoá. Đồng thời, sinh viên có thể đề xuất, kiến nghị liên quan đến kiến thức, kỹ năng giữa học tập và thực tiễn tại đơn vị cơ sở. Qua đó, Thầy/Cô lắng nghe, chia sẻ, góp ý đối với đề tài sinh viên thực hiện và có những căn cứ đề xuất, điều chỉnh nội dung, chương trình đào tạo để phù hợp hơn, linh hoạt hơn trong những năm học tiếp theo.

Hội đồng đánh giá tại phòng 303- Cơ sở 2A, 789bet life

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, cả hai hội đồng đánh giá báo cáo thực tập tốt nghiệp lóp Đại học Quản lý Văn hoá K5 hoàn thành với kết quả đạt loại giỏi trở lên. Sinh viên tiếp thu ý kiến của hội đồng, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện nộp Báo cáo hoàn chỉnh về Phòng Đào tạo, 789bet life .

Hội đồng đánh giá tại phòng 304 – Cơ sở 2A, 789bet life

Hải Ninh

BÌNH LUẬN