789bet life bấm vào để nhập

Thứ Năm, 22/4/2021 | 15:53 GMT +7

GIỚI THIỆU NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC

.

– Là một trong 13 ngành đào tạo trình độ đại học của 789bet life , chương trình Giáo dục tiểu học (dưới sự quản lí trực tiếp của Khoa Sư phạm) Mục tiêu đào tạo đội ngũ giáo viên tiểu học có đủ năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức để truyền đạt tri thức, giáo dục và rèn luyện kĩ năng cho học sinh; có khả năng tự học, làm việc độc lập, sáng tạo, giải quyết những vấn đề giáo dục thuộc lĩnh vực chuyên môn đáp ứng yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên và chương trình giáo dục phổ thông; có khả năng tiếp cận và ứng dụng những thành tựu khoa học kĩ thuật vào giảng dạy để phát triển chuyên môn; có thể lực, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và năng lực nghiên cứu khoa học tốt để có thể học tiếp các bậc học cao hơn trong và ngoài nước nhằm phục vụ yêu cầu phát triển của đất nước cũng như hội nhập quốc tế.        

– Ngoài khối kiến thức lí thuyết được học trên lớp, sinh viên được tham gia học tập, kiến tập, thực tập tại hệ thống các trường tiểu học công lập, dân lập và các trường quốc tế; được tham gia nghiên cứu khoa học, giao lưu trao đổi học thuật với sinh viên các trường đại học trong và ngoài nước; có cơ hội học tập, trải nghiệm văn hóa giáo dục trong và ngoài nước; giao lưu trao đổi chuyên môn nghiệp vụ tại hội thi nghiệp vụ sư phạm các cấp được tổ chức hàng năm; tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; được tạo mọi điều kiện học tập, nghiên cứu để phát triển và thể hiện năng lực bản thân. Bên cạnh đó sinh viên còn được trang bị và rèn luyện các kỹ năng phục vụ cho công việc như kỹ năng thuyết trình, giao tiếp, xây dựng kế hoạch, quản lý hồ sơ, đánh giá kết quả học tập, tổ chức lớp học,…. Thông qua đó, sinh viên sẽ phát triển được đầy đủ các phẩm chất cũng như các năng lực cần thiết để trở thành một nhà sư phạm mẫu mực trong tương lai.

– Vị trí việc làm:

+ Giáo viên dạy tiểu học ở hệ thống các trường Tiểu học công lập, dân lập và các trường quốc tế song ngữ.

+ Giảng viên trường đại học có đào tạo giáo viên tiểu học.

+ Chuyên viên và cán bộ quản lý ở các trường học và các cơ sở giáo dục khác.

+ Nghiên cứu viên, tư vấn tâm lí cho các trường học và các trung tâm nghiên cứu khoa học giáo dục.

– Nơi làm việc:

+ Trường tiểu học công lập, dân lập và trường quốc tế

+ Trường đại học có đào tạo giáo viên tiểu học

+ Sở giáo dục và đào tạo, Phòng giáo dục

+ Các trung tâm tư vấn tâm lí học đường

Môi trường học tập tốt

Tham gia các hoạt động ngoại khóa

Học tập và nghiên cứu

BÌNH LUẬN