789bet life bấm vào để nhập

Thứ Năm, 22/4/2021 | 15:57 GMT +7

GIỚI THIỆU NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON

.

Giáo dục Mầm non (Early Childhood Education) là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, đặt nền móng cho sự phát triển về thể chất, nhận thức, tình cảm xã hội và thẩm mỹ cho trẻ em. Mục tiêu của Giáo dục Mầm non thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ từ 3 tháng đến 6 tuổi, tạo sự khởi đầu cho sự phát triển toàn diện của trẻ, đặt nền tảng cho các cấp học tiếp theo và cho việc học tập suốt đời.

– Chương trình đào tạo ngành Giáo dục mầm non giúp sinh viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp; có hiểu biết đầy đủ và hệ thống về sự phát triển của trẻ; tổ chức và phát triển chương trình giáo dục mầm non hiệu quả; có năng lực nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ khoa học vào thực tiễn giáo dục mầm non.

– Vị trí việc làm và nơi làm việc:

+ Giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục hòa nhập cho trẻ có nhu cầu đặc biệt.

+ Giảng viên tại các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non.

+ Cán bộ quản lí ở các cơ sở giáo dục mầm non.

+  Chuyên viên giáo dục mầm non ở các Phòng giáo dục, quận, huyện, Sở GD&ĐT.

+ Nghiên cứu viên tại các trung tâm nghiên cứu giáo dục hoặc Tư vấn viên về giáo dục mầm non.

+ Tiếp tục tham gia học tập, nghiên cứu ở bậc học cao hơn.

Sinh viên thực tập thực tế tại trường Mầm non

BÌNH LUẬN