789bet life bấm vào để nhập

Thứ Sáu, 2/8/2019 | 16:16 GMT +7

Tuyên truyền, quán triệt kết hoạch số 308-KH/TU ngày 04/7/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

Xem toàn văn công văn TẠI ĐÂY 1713-BTGTU    

Xem toàn văn công văn TẠI ĐÂY

1713-BTGTU

 

 

BÌNH LUẬN