789bet life bấm vào để nhập

Thứ Hai, 25/3/2019 | 14:57 GMT +7

Bộ chuẩn đầu ra các ngành đào tạo hệ Đại học 789bet life 2023

Bộ chuẩn đầu ra 17 ngành đào tạo hệ Đại học 789bet life 2023

Ban hành kèm theo Quyết định số 355/QĐ-ĐHHL, ngày 17/6/2020 của Hiệu trưởng 789bet life

Văn bản đính kèm:

 

3 thoughts on “Bộ chuẩn đầu ra các ngành đào tạo hệ Đại học 789bet life 2023

  1. có thể cho e xin số điện thoại của cô trưởng bộ môn tiếng trung được không a? E có một số điều muốn hỏi ý kiến cô. E ở Cẩm Phả ạ. E xin cảm ơn!

BÌNH LUẬN