789bet life bấm vào để nhập

Trung tâm Thông tin, Thư viện và Giao lưu văn hóa Việt- Nhật

Trung tâm TT Thư viện

Hội nghị Cán bộ, Viên chức, Người lao động 789bet life , năm học 2023 – 2024

Ngày 20/10/2023, 789bet life đã tổ chức Hội nghị Cán bộ, Viên chức, Người lao động năm học 2023 – 2024 nhằm tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị năm học 2022 – 2023 và xác định phương hướng, nhiệm vụ năm học 2023 – 2024).

789bet life Khai giảng năm học mới, 2023 – 2024PGS.TS Nguyễn Ngọc Oanh trao tặng sách chuyên ngành Báo chí học cho 789bet life Tọa đàm “Chuyển đổi số trong công tác giảng dạy tại 789bet life ”Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4: Nguồn gốc, ý nghĩa789bet life Khai giảng năm học 2022 – 2023