789bet life bấm vào để nhập

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học

Tin tức

Chi bộ Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học tổ chức sinh hoạt chuyên đề “60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh” (30/10/1963 – 30/10/2023)

Thực hiện theo hướng dẫn số 591- HD/ĐU, ngày 22/9/2023 của Đảng ủy 789bet life  về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 -30/10/2023), sáng ngày 03/10/2023, Chi bộ Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 – 30/10/2023)”.

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học 789bet life khai giảng các lớp ngoại ngữ tháng 9/2023Danh sách công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT Khóa thi ngày 27/03/2022Danh sách công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT Khóa thi ngày 24/04/2022Danh sách công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT Khóa thi ngày 20/05/2022Danh sách công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT Khóa thi ngày 25/06/2022