789bet life bấm vào để nhập

Thông báo - Sự kiện

Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập năm 2022

Ngày 09/12/2022, Hiệu trưởng đã kí ban hành Quyết định số 1125/QĐ-ĐHHL về việc phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2022; đồng thời ban hành công văn số 1739/ĐHHL-TCHC về việc hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập năm 2022. Dưới đây là toàn văn Công văn 1739.

Hướng dẫn bình xét, xếp loại để tính hưởng mức thu nhập tăng thêm theo Quy chế Chi tiêu nội bộThông báo công khai đường dây nóng nóng tiếp nhận, xử lí thông tin về hành vi tiêu cực, tham nhũng789bet life triển khai một số nhiệm vụ nâng cao mức độ chính quyền điện tửThông báo kết quả xét bổ nhiệm phó giáo sưThông báo đăng kí bổ nhiệm chức danh phó giáo sư

Văn bản, biểu mẫu

Biểu mẫu về lĩnh vực Tổ chức – Cán bộ

Một số biểu mẫu về lĩnh vực tổ chức, cán bộ…