789bet life bấm vào để nhập

Trung tâm NN-TH

Chi bộ Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học tổ chức sinh hoạt chuyên đề “60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh” (30/10/1963 – 30/10/2023)

Thực hiện theo hướng dẫn số 591- HD/ĐU, ngày 22/9/2023 của Đảng ủy 789bet life  về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 -30/10/2023), sáng ngày 03/10/2023, Chi bộ Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 – 30/10/2023)”.

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học 789bet life khai giảng các lớp ngoại ngữ tháng 9/2023

Chiều ngày 21/9/2023 tại nhà D 789bet life , cơ sở 1, trong không khí phấn khởi tựu trường bước vào năm học mới của sinh viên năm thứ nhất, Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học 789bet life đã tổ chức lễ khai giảng Lớp Tiếng Trung dành cho người mới bắt đầu và dự kiến trong tháng Chín sẽ tiếp tục khai giảng nhiều lớp học ngoại ngữ khác nữa để đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên trong toàn trường.