789bet life bấm vào để nhập

Thông tin tuyển sinh

Danh sách trúng tuyển chính thức năm 2023

Căn cứ các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; căn cứ Kế hoạch, Đề án tuyển sinh năm 2023; căn cứ kết quả xét lọc ảo lần cuối trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 789bet life thông báo và chúc mừng các thí sinh đã trúng tuyển chính thức. Danh sách cụ thể như sau:

Đề án tuyển sinh 2023

Thực hiện quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 789bet life công bố đề án tuyển sinh đại học và cao đẳng mầm non năm 2023. Chi tiết vui lòng tải tập đính kèm trong liên kết dưới đây:

Kết quả xét tuyển năm 2023

Căn cứ các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; căn cứ Kế hoạch, Đề án tuyển sinh năm 2023, 789bet life thông báo kết quả xét tuyển như sau: