789bet life bấm vào để nhập

Khoa Văn hóa

LIÊN CHI ĐOÀN KHOA VĂN HÓA THAM DỰ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NĂM HỌC 2021-2022, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2022-2023

Thực hiện Thông báo số 11-TB/ĐTN ngày 31 tháng 8 năm 2021 về việc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2020-2021. Liên chi đoàn khoa Văn hóa có các đồng chí trong BCH Liên chi đoàn, các đồng chí đoàn viên xuất sắc được nhận […]

SINH VIÊN KHOA VĂN HÓA THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH KHAI MẠC LIÊN HOAN NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ LẦN THỨ IV NĂM 2022 VÀ CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT “CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ”

Tối ngày 26 tháng 8 năm 2022, sinh viên khoa Văn hóa đã tham dự chương trình Khai mạc Liên hoan Nghiệp vụ Báo chí lần thứ IV năm 2022 và Chương trình Nghệ thuật “Chắp cánh ước mơ” tại Cung Văn hóa Lao động Việt Nhật. Tới dự chương trình có các đồng chí […]